соёлтой гантиг үйлдвэр шинээр байгуулах танилцуулга