хөдөлгөөнт бутлуурын машиныг хөгжүүлэх хэтийн төлөв