лахройн нүүрсний уурхайд олборлох тоног төхөөрөмжийн ашиглалт