нэг настай хүнд өвдөлтөөр бутлах мэдрэмжийг гомдоллов