тээрмийн татгалзах системийн тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт гэж юу вэ