дүүргэгч чулууг преториа хэлбэрээр борлуулдаг компаниуд