засгийн газар уул уурхайн компаниудад зөвшөөрсөн хэвээр байгаа c