төмрийн эрдэс боловсруулалтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө